[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه سوختگی و تاول

پماد موضعی رکوبیزول نوتک فار 20 گرم
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • Know.Tech.Phar recubizul topical ointment 20 g
ژل استراتامد استرات فارما 5 گرم
 • ۵۲۲,۰۰۰ تومان
 • Stratpharma Stratamed Gel 5 g
پماد موضعی ویتامین آ+د سبحان دارو 30 گرم
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
 • Sobhan Darou Vitamin A+D Topical Ointment 30 g
پماد موضعی ریکاو توسن دارو 25 گرم
 • ۴۶,۲۰۰ تومان
 • Tosan Darou Recove Topical Ointment 25 g
پماد ویتامین آ+د تولید دارو 30 گرم
ناموجود
 • ۹,۰۰۰ تومان
 • Tolid Daru Vitamin A+D Topical Ointment 30 g
پماد موضعی ویتامین آ+د ایران ناژو 30 گرم
ناموجود
 • ۶,۵۰۰ تومان
 • Iran Najo Vitamin A+D Topical Ointment 30 g
کرم سوختگی لاژکس باریج اسانس 50 گرم
ناموجود
 • ۲۱,۰۰۰ تومان
 • Barij Essenc Lagex Topical Cream 50 g
پماد سوختگی ولی آترا دارو صدر آزما ۳۰ گرم
ناموجود
پماد موضعی ژانوهیل ژانوس 30 گرم
ناموجود
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Janus Topical Ointment Januheal 30 gr
ژل استراتادرم استرات فارما 10 گرم
ناموجود
 • ۶۰۱,۰۰۰ تومان
 • Strat Pharma Strataderm Gel 10 gr
برگ آلوئه ورا ارگانیک با وزن تقریبی 650 الی 750 گرم
ناموجود
 • ۹,۵۰۰ تومان
  ۸,۰۷۵ تومان ۱۵% تخفیف
 • Aloe Vera Fresh Leaves 650_750 g
ژل استراتامد استرات فارما 10 گرم
ناموجود
 • ۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • Stratpharma Stratamed Gel 10 g
ژل استراتادرم استرات فارما 5 گرم
ناموجود
 • ۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • Strat Pharma Strataderm Gel 5 gr
پماد گیاهی سوختگی اکبر 1 حکیم مومن تبریزی 30 گرم
ناموجود
 • ۲۱,۰۰۰ تومان
 • Hakim momen Tabrizi Akbar 1 Ointment 30 g
روغن کنجد موضعی باریج اسانس 30 میلی لیتر
ناموجود
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • Barij Essence sesame Oil 30 ml
کرم موضعی هان اسکین سپیداج 30 گرم
ناموجود
 • ۲۵,۰۰۰ تومان
 • Sepidaj Honeskin Topical Cream 30 g