[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه املاح و مواد معدنی

قرص جوشان زینک و ویتامین ث دوبیس 20 عددی
 • ۴۷,۰۰۰ تومان
 • Doobis Zinc & vitC Effervescent 20 Tabs
کپسول زینک و ویتامین سی آرمان زیست فارمد 30 عددی
 • ۵۲,۳۰۰ تومان
 • A.Z.Pharmed Zinc+Vitamin C 30 Caps
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک سانستول 155 میلی لیتر
 • ۸۷,۲۰۰ تومان
 • Sanostol Multi Vitamin Plus Zinc Syrop 155 ml
قرص کلسی ژنون نورم لایف 60 عددی
 • ۸۷,۲۰۰ تومان
 • Norm Life Calcigenon 60 Tabs
کپسول نرم زینک پلاس 10 میلی گرم با ب-کمپلکس دانا فارما 60 عددی
 • ۸۴,۰۰۰ تومان
 • Daana Pahrma Zinc Plus 10 mg B-complex 60 Caps
کپسول نرم زینک پلاس 5 میلی گرم با ب-کمپلکس دانا فارما 60 عددی
 • ۷۴,۲۰۰ تومان
 • Daana Pahrma Zinc Plus 5 mg B-complex 60 Caps
قرص ویتاکل فورت گلدن لایف 30 عددی
 • ۵۸,۹۰۰ تومان
 • Golden Life Vitacal Forte 30 Tabs
قرص مخمر آبجو هلث اید 60 عددی
 • ۶۵,۰۰۰ تومان
 • Health Aid Super Brewers yeast 60 Tabs
قرص آیرون، ید و فولیک اسید دوران بارداری یوروویتال 60 عددی
 • ۱۷۴,۴۰۰ تومان
 • EuRho Vital Iron + Iodine + Folic Acid 60 Tabs
قرص فروس سولفات روز دارو 100 عددی
 • ۱۶,۸۰۰ تومان
 • Roz Daru Ferrous sulfate 100 Tabs
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
 • ۱۲۴,۲۰۰ تومان
 • Liberty Swiss Uni Zinc 60 Tabs
کپسول اسکورزینک تسنیم 30 عددی
 • ۴۲,۲۰۰ تومان
 • Tasnim Ascor Zinc 30 Caps
قطره آهن فولیزومال آریان سنا 30 میلی لیتر
 • ۴۵,۸۰۰ تومان
 • Aryan Sana Folisomal Oral Drop 30 ml
قرص زینکوویت ث هلث اید 60 عددی
 • ۷۸,۵۰۰ تومان
 • Health Aid Zincovit-C 60 Tabs
کپسول سلن پلاس یوروویتال 60 عددی
 • ۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • EuRho VITAL Selen plus 60 Caps
کپسول فروفورت دئودنال عبیدی 30 عددی
 • ۸۸,۳۰۰ تومان
 • Abidi Ferro Fort Dodenal 30 Caps
قرص آیزن پلاس یوروویتال 60 عددی
 • ۱۴۰,۲۰۰ تومان
 • Eurho Vital Eisen Plus 60 Tabs
کپسول زینک پلاس 15 میلی گرم دوبیس 100 عددی
ناموجود
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • Doobis Zinc Plus 15 mg Zinc 100 Caps
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹