[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه دست

آویز دست مدل 4004 سایز متوسط پین مد
 • ۴۷,۴۰۰ تومان
 • Pin Med Push Arm Sling 4004 size M
آرنج بند با کش دوبل E-11 سایز کوچک تاینور
 • ۹۶,۸۰۰ تومان
 • Tynor ELBOW SUPPORT E-11 Size S
کتف بند یک طرفه مناسب همه سایز J-14 تاینور
 • ۳۳۵,۳۰۰ تومان
 • Tynor Shoulder Support J-14 Size SPL
مچ بند قابل تنظیم مناسب همه سایز تادو
 • ۳۶,۰۰۰ تومان
 • Tado Wrist Support Free Size
مچ بند کشی قابل تنظیم مناسب همه سایز تادو
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
 • Tado Adjustable Wrist Support Free Size
آتل انگشت تک بند تاینور F-05 مناسب همه سایز
 • ۵۷,۶۰۰ تومان
 • Tynor Mallet Finger Splint F-05 Universal
آتل انگشت تاینور F-04 سایز متوسط
 • ۵۶,۷۰۰ تومان
 • Tynor Frog Splint F-04 Medium
آتل انگشت تاینور F-04 سایز کوچک
 • ۵۶,۷۰۰ تومان
 • Tynor Frog Splint F-04 Small
آتل انگشت تاینور F-02 سایز متوسط
 • ۸۲,۸۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Medium
آرنج بند با کش دوبل E-11 سایز خیلی بزرگ تاینور
 • ۹۶,۸۰۰ تومان
 • Tynor ELBOW SUPPORT E-11 Size XL
آرنج بند با کش دوبل E-11 سایز متوسط تاینور
 • ۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • Tynor ELBOW SUPPORT E-11 Size Medium
مچ و کف بند آتل دار E-43 سایز بزرگ تاینور
 • ۲۸۸,۰۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint Ambidextrous E-43 Size Large
مچ و کف بند آتل دار E-43 سایز خیلی بزرگ تاینور
 • ۲۸۸,۰۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint Ambidextrous E-43 Size XL
مچ شست بند آتل دار F-06 تاینور
 • ۱۴۳,۸۰۰ تومان
 • Tynor Spica Splint F-06 Size UN
آتل انگشت تاینور F-02 سایز بزرگ
 • ۸۲,۸۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Large
آتل انگشت تاینور F-02 سایز کوچک
 • ۸۲,۸۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Small
مچ بند نئوپرنی J-03 تاینور
 • ۹۳,۴۰۰ تومان
 • Tynor Wrist brace Thumb J-03 Size Universal
مچ بند و شصت بند آتل دار E-44 تاینور سایز خیلی بزرگ
 • ۱۹۰,۸۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint with Thumb E-44 Size X-Large
۱ ۲ ۳ ۴