[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه دست

آویز دست مدل 4004 سایز بزرگ پین مد
 • ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • Pin Med Push Arm Sling 4004 size L
آویز دست مدل 4004 سایز خیلی بزرگ پین مد
 • ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • Pin Med Push Arm Sling 4004 size XL
آویز دست کودک سایز متوسط تادو
 • ۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • Tado Baby Arm Sling Size Medium
آویز دست کودک سایز کوچک تادو
 • ۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • Tado Baby Arm Sling Size Small
آتل انگشت F-03 تاینور سایز کوچک
 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor Finger Extension Splint F-03 Small
آتل انگشت تاینور F-04 سایز بزرگ
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor Frog Splint F-04 Large
آتل انگشت تاینور F-04 سایز متوسط
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor Frog Splint F-04 Medium
آتل انگشت تاینور F-04 سایز کوچک
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor Frog Splint F-04 Small
آتل انگشت تاینور F-02 سایز متوسط
 • ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Medium
آتل انگشت تاینور F-02 سایز بزرگ
 • ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Large
آتل انگشت تاینور F-02 سایز کوچک
 • ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • Tynor Finger Cot F-02 Small
مچ بند و شصت بند آتل دار E-44 تاینور سایز خیلی بزرگ
 • ۸۱۲,۰۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint with Thumb E-44 Size X-Large
مچ بند و شصت بند آتل دار E-44 تاینور سایز بزرگ
 • ۸۱۲,۰۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint with Thumb E-44 Large
مچ بند و شصت بند آتل دار E-44 تاینور سایز متوسط
 • ۸۱۲,۰۰۰ تومان
 • Tynor Wrist Splint with Thumb E-44 Medium
آویز دست C-01 سایز خیلی بزرگ تاینور
 • ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor C-01 Pouch Arm Sling (Tropical) Size X-Large
آویز دست C-01 سایز بزرگ تاینور
 • ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor C-01 Pouch Arm Sling (Tropical) Large
آویز دست C-01 سایز متوسط تاینور
 • ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • Tynor C-01 Pouch Arm Sling (Tropical) Medium
آرنج بند با کش دوبل E-11 سایز بزرگ تاینور
 • ۲۸۵,۰۰۰ تومان
 • Tynor ELBOW SUPPORT E-11 Size Large