[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه گردن بند طبی

گردنبند طبی سخت با محافظت بالا و قابل تنظیم سایز کوچک B-03 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Hard Adjustable Size Small Code B-03
گردنبند طبی سخت با محافظت بالا و قابل تنظیم سایز بزرگ B-03 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Hard Adjustable Size Large Code B-03
گردنبند طبی نرم سایز بزرگ B-01 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Soft (Firm Density) Size Large Code B-01
گردنبند طبی نرم سایز کوچک B-01 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Soft (Firm Density) Size Small Code B-01
گردنبند طبی نرم سایز متوسط B-01 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Soft (Firm Density) Size Medium Code B-01
گردنبند طبی نرم سایز کوچک B-02 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Soft With Support Size Small Code B-02
گردنبند طبی نرم سایز متوسط B-02 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Soft With Support Size Medium Code B-02
گردنبند طبی نرم سایز بزرگ B-02 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Soft With Support Size Large Code B-02
گردنبند طبی نرم سایز خیلی بزرگ B-02 تاینور
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Soft With Support Size XL Code B-02
گردنبند طبی سخت با محافظت بالا و قابل تنظیم سایز متوسط B-03 تاینور
ناموجود
 • ۶۸۷,۵۰۰ تومان
 • Tynor Cervical Collar Hard Adjustable Size Medium Code B-03
گردنبند طبی طلقی سخت CO120 سایز کوچک چیسو
ناموجود
 • Chipso Rigid Adjustable Collar CO120 Size Small
گردنبند طبی طلقی سخت CO120 سایز بزرگ چیسو
ناموجود
 • Chipso Rigid Adjustable Collar CO120 Size Large
گردنبند طبی طلقی سخت CO120 سایز متوسط چیسو
ناموجود
 • Chipso Rigid Adjustable Collar CO120 Size Medium
گردنبند طبی طلقی سخت CO120 سایز خیلی بزرگ چیسو
ناموجود
 • ۴۵,۰۰۰ تومان
 • Chipso Rigid Adjustable Collar CO120 Size XL
گردنبند طبی سخت سایز خیلی بزرگ آی مینگ مدل OH-001
ناموجود
 • ۲۷,۵۰۰ تومان
 • I-Ming Rehabilitation Rigid Cervical Collar OH-001 Size XL
گردنبند طبی سخت سایز متوسط سما طب
ناموجود
 • ۱۵,۰۰۰ تومان
 • Sama Teb Rigid Cervical Collar Medium
گردنبند طبی سخت سایز بزرگ طب و صنعت
ناموجود
 • ۱۹,۰۰۰ تومان
 • TEB & SANAT Rigid Cervical Collar Size Large
گردنبند طبی سخت سایز متوسط طب و صنعت
ناموجود
 • TEB & SANAT Rigid Cervical Collar Size Medium