[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه سوند ادراری

سوند فولی سایز 14 دو راه ول لید 15 میلی لیتر
ناموجود
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Well Lead Latex Foley Size 14 Catheter 15 ml
سوند فولی سایز 10 دو راه ول لید 5 میلی لیتر
ناموجود
 • ۷,۱۰۰ تومان
 • Well Lead Latex Foley Size 10 Catheter 5 ml
سوند فولی سایز 18 دو راه ول لید 15 میلی لیتر
ناموجود
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Well Lead Latex Foley Size 18 Catheter 15 ml
سوند فولی سایز 24 دو راه ول لید 30 میلی لیتر
ناموجود
سوند فولی دو راه سایز 8 وی مد 5 میلی لیتر
ناموجود
 • ۵,۲۰۰ تومان
 • V.Med Size 8 Foley Catheter 5 ml
سوند فولی دو راه سایز 24 تروکتز 30 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Trucath Size 24 Foley Catheter 30 ml
سوند فولی دو راه سایز 20 تجارت درمان سلامت 30 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Tejarat Darman Salamat Size 20 Foley Catheter 30 ml
سوند فولی دو راه سایز 12 استار 10 میلی لیتر
ناموجود
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Star Size 12 Foley Catheter 10 ml
سوند فولی دو راه سایز 20 ای اس مد 30 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • AS Med Size 20 Foley Catheter 30 ml
سوند فولی دو راه سایز 12 ریچارد 15 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Richard Size 12 Foley Catheter 15 ml
سوند فولی دو راه سایز 16 ریچارد 50 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Richard Size 16 Foley Catheter 50 ml
سوند فولی سایز 16 دو راه ول لید 15 میلی لیتر
ناموجود
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Well Lead Latex Foley Size 16 Catheter 15 ml
سوند فولی دو راه سایز 14 سینامکس 30 میلی لیتر
ناموجود
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Sinamax Foley Size 14 Catheter 30 ml
سوند نلاتون سفید سایز 12 سوپا
ناموجود
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Supa Nelaton Cathetr Size 12
سوند نلاتون نارنجی سایز 16 سرمد درمان
ناموجود
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Sarmad Darman Nelaton Catheter Size 16
سوند نلاتون سبز سایز 14 سوپا
ناموجود
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Supa Nelaton Cathetr Size 14
سوند نلاتون قرمز سایز 18 سوپا
ناموجود
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Supa Nelaton Cathetr Size 18