۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه باند

باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 15 سانتی متر
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 10 سانتی متر
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 15 سانتی متر
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 5 سانتی متر
 • ۸۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 5 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 15 سانتی متر
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 7.5 سانتی متر
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 7.5 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 10 سانتی متر
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 20 سانتی متر
 • ۲,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 20 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 5 سانتی متر
 • ۸۰۰ تومان
 • BPI Conforming Stretch Bandage 5 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 15 سانتی متر
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • BPI Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند کشی معمولی 15 سانتی متر
 • ۶,۰۰۰ تومان
 • High Compression Elastic Bandage 15 Cm
باند کشی معمولی کاوه 10 سانتی متر
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Kave High Compression Elastic Bandage 10 Cm
باند کشی معمولی کاوه 5 سانتی متر
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Kave High Compression Elastic Bandage 5 Cm
باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ای 10 سانتی متر
 • ۵,۶۰۰ تومان
 • Wibril BPI Orthopedic Undercast Padding Bandage 10 Cm
باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ای 15 سانتی متر
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • Wibril BPI Orthopedic Undercast Padding Bandage 15 Cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی سالم 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Salem Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 7.5 سانتی متر
ناموجود
 • BPI Conforming Stretch Bandage 7.5 cm
۱ ۲