[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه باند

باند پانسمان شکل پذیر زرین طب 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۴۲۰ تومان
 • Zarin Teb Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر صفا طب 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۴۵۰ تومان
 • Safa Teb Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر زرین طب 5 سانتی متر
ناموجود
 • ۷۵۰ تومان
 • Zarin Teb Conforming Stretch Bandage 5 cm
باند پانسمان شکل پذیر زرین طب 15 سانتی متر
ناموجود
 • ۲,۲۰۰ تومان
 • Zarin Teb Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند کرپ سوختگی زرین طب 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۶,۲۵۰ تومان
 • Zarin Teb Burn Crepe Bandege 10 cm
باند کرپ سوختگی زرین طب 15 سانتی متر
ناموجود
 • ۹,۴۰۰ تومان
 • Zarin Teb Burn Crepe Bandege 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی سالم 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Salem Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 15 سانتی متر
ناموجود
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 15 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 5 سانتی متر
ناموجود
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 15 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 7.5 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 7.5 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 20 سانتی متر
ناموجود
 • ۲,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 20 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 5 سانتی متر
ناموجود
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 7.5 سانتی متر
ناموجود