[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه باند

باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 15 سانتی متر
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی کاوه 10 سانتی متر
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 15 سانتی متر
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 5 سانتی متر
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 15 سانتی متر
 • ۳,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 7.5 سانتی متر
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 7.5 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 10 سانتی متر
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته کاوه 20 سانتی متر
 • ۲,۰۰۰ تومان
 • Kave Conforming Stretch Bandage 20 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 5 سانتی متر
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 15 سانتی متر
باند کشی معمولی 15 سانتی متر
 • ۶,۰۰۰ تومان
 • High Compression Elastic Bandage 15 Cm
باند کشی معمولی کاوه 10 سانتی متر
 • ۲,۵۰۰ تومان
 • Kave High Compression Elastic Bandage 10 Cm
باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ای 10 سانتی متر
 • ۵,۶۰۰ تومان
 • Wibril BPI Orthopedic Undercast Padding Bandage 10 Cm
باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ای 15 سانتی متر
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • Wibril BPI Orthopedic Undercast Padding Bandage 15 Cm
باند پانسمان شکل پذیر سوختگی سالم 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۳,۴۰۰ تومان
 • Salem Conforming Stretch Burn Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته ساینا 10 سانتی متر
ناموجود
 • ۱,۲۰۰ تومان
 • Syna Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 7.5 سانتی متر
ناموجود
باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته بی پی ای 10 سانتی متر
ناموجود
۱ ۲