[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه پانسمان

پانسمان آماده غیر شفاف با پد جاذب ویسون 10*9 سانتی متر
 • ۲,۲۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Self-adhesive With Absorbent Pad 9*10 cm
پانسمان آماده غیر شفاف با پد جاذب ویسون 15*9 سانتی متر
 • ۲,۷۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Self-adhesive With Absorbent Pad 9*15 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 30*10 سانتی متر
 • ۸,۸۵۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 10*30 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 20*10 سانتی متر
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 10*20 cm
چسب لکوپلاست زینک اکساید نانفنگ 2.5 سانتی متر
 • ۱۰,۷۰۰ تومان
 • Nanfang Zinc Oxide Adhesive Plaster 2.5 cm
باند پانسمان شکل پذیر صفا طب 10 سانتی متر
 • ۱,۴۵۰ تومان
 • Safa Teb Conforming Stretch Bandage 10 cm
باند پانسمان شکل پذیر زرین طب 5 سانتی متر
 • ۷۵۰ تومان
 • Zarin Teb Conforming Stretch Bandage 5 cm
باند پانسمان شکل پذیر زرین طب 15 سانتی متر
 • ۲,۲۰۰ تومان
 • Zarin Teb Conforming Stretch Bandage 15 cm
باند کرپ سوختگی زرین طب 10 سانتی متر
 • ۶,۲۵۰ تومان
 • Zarin Teb Burn Crepe Bandege 10 cm
باند کرپ سوختگی زرین طب 15 سانتی متر
 • ۹,۴۰۰ تومان
 • Zarin Teb Burn Crepe Bandege 15 cm
چسب لکوپلاست نانفنگ 5 سانتی متر
 • ۲۱,۴۰۰ تومان
 • Nanfang Zinc Oxide Adhesive Plaster 5 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 10*9 سانتی متر
 • ۲,۷۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 9*10 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 15*9 سانتی متر
 • ۴,۳۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 9*15 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 10*6 سانتی متر
 • ۲,۰۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 6*10 cm
پانسمان آماده ضد آب و شفاف ویسون 25*10 سانتی متر
 • ۷,۴۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Waterproof and Transparent With Absorbent Pad 10*25 cm
پانسمان آماده غیر شفاف با پد جاذب ویسون 20*10 سانتی متر
 • ۳,۷۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Self-adhesive With Absorbent Pad 10*20 cm
پانسمان آماده غیر شفاف با پد جاذب ویسون 25*10 سانتی متر
 • ۴,۹۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Self-adhesive With Absorbent Pad 10*25 cm
پانسمان آماده غیر شفاف با پد جاذب ویسون 30*10 سانتی متر
 • ۵,۴۰۰ تومان
 • Vayson Wound Dressing Self-adhesive With Absorbent Pad 10*30 cm
۱ ۲ ۳ ۴