[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه نخ بخیه

نخ بخیه نایلونی 2/0 هور طب
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Hur Teb Nylon Surgical Thread 2/0
نخ بخیه نایلونی 6/0 طب کیهان
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Teb Keyhan Nylon Surgical Thread 6/0
نخ بخیه نایلونی 4/0 پدرام طب بندر
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • Pedram Teb Bandar Nylon Surgical Thread 4/0
نخ بخیه نایلونی 6/0 سوپالون سوپا
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • SUPA SUPALON Nylon Surgical Thread 6/0
نخ بخیه نایلونی 4/0 سوپالون سوپا
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • SUPA SUPALON Nylon Surgical Thread 4/0
نخ بخیه سیلک 3/0 سوپاسیل سوپا
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • SUPA SUPASIL Silk Surgical Thread 3/0
نخ بخیه سیلک 4/0 سوپاسیل سوپا
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • SUPA SUPASIL Surgical Thread 4/0
نخ بخیه نایلونی 3/0 سوپالون سوپا
 • ۸,۰۰۰ تومان
 • SUPA SUPALON Nylon Surgical Thread 3/0