[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه آنژیوکت

آنژیوکت بنفش ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Purple IV cannula injection valve
آنژیوکت زرد ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Yellow IV cannula injection valve
آنژیوکت آبی ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Blue IV cannula injection valve
آنژیوکت صورتی پرووین
ناموجود
 • ۵,۴۰۰ تومان
 • Provein IV cannula With injection valve
آنژیوکت سبز مد دو
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Med Dew Green Peripheral Venous Catheter
آنژیوکت طوسی چیرافلکس
ناموجود
 • ۳,۰۰۰ تومان
 • Chiraflex Gray Peripheral Venous Catheter
آنژیوکت سبز یونیکات
ناموجود
 • ۳,۰۰۰ تومان
 • Unicut Green Peripheral Venous Catheter
آنژیوکت زرد های تک
ناموجود
 • ۳,۰۰۰ تومان
 • Hi Tech Yellow Peripheral Venous Catheter
آنژیوکت آبی مد مکس
ناموجود
 • ۳,۰۰۰ تومان
 • Med Max Blue Peripheral Venous Catheter
آنژیوکت صورتی مد مکس
ناموجود
 • ۳,۰۰۰ تومان
 • Med Max Pink Peripheral Venous Catheter