[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه لوازم تزریقات

پد الکلی یکبار مصرف پنکل 100 عددی
 • ۶۲,۰۰۰ تومان
 • Pancohl Medical Sterilized Cotton Disposable 100 Pcs
پد الکلی طبی ناژه 20 عددی
ناموجود
 • ۵,۰۰۰ تومان
 • Najeh Alcohol Prep Pad 20 Pcs
پد الکلی یکبار مصرف پاکیار 100 عددی
ناموجود
 • ۲۱,۰۰۰ تومان
 • Paak Yar Medical Sterilized Cotton Disposable 100 Pcs
سر سوزن هیپودرمیک زرد سوپا
ناموجود
 • ۱,۰۰۰ تومان
 • SUPA yellow Hypodermic Needle
سرنگ تری مد 10 میلی لیتر
ناموجود
 • ۱,۰۰۰ تومان
 • 3Med Syringe 10 ml
سرنگ وی مد 20 میلی لیتر
ناموجود
 • ۲,۷۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 20 ml
سرنگ وی مد 60 میلی لیتر
ناموجود
 • ۶,۵۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 60 ml
سرنگ وی مد 2 میلی لیتر
ناموجود
 • ۹۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 2 ml
آنژیوکت بنفش ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Purple IV cannula injection valve
آنژیوکت زرد ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Yellow IV cannula injection valve
آنژیوکت آبی ویتروفلون
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Blue IV cannula injection valve
آنژیوکت صورتی پرووین
ناموجود
 • ۵,۴۰۰ تومان
 • Provein IV cannula With injection valve
آنژیوکت سبز مد دو
ناموجود
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Med Dew Green Peripheral Venous Catheter
سرنگ انسولین 1 میلی لیتری بی دی 10 عددی
ناموجود
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
 • BD Insulin Syringe 10 Pcs
سر سوزن هیپودرمیک سبز آوا
ناموجود
 • ۷۰۰ تومان
 • AVA Green Hypodermic Needle
سر سوزن هیپودرمیک آبی آوا
ناموجود
 • ۵۰ تومان
 • AVA Blue Hypodermic Needle
سر سوزن مشکی فوروارد
ناموجود
 • ۱,۰۰۰ تومان
 • Forward Blak Disposable Hypodermic Needle
سرنگ تزریق شفا 10 میلی لیتر
ناموجود
 • ۱,۴۰۰ تومان
 • Shafa Syringe 10 ml