[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه تجهیزات بیمارستانی

زیرانداز یکبار مصرف بیمار اونی 30 عددی
 • ۱۰۹,۰۰۰ تومان
 • Evony Sanitary UnderPad 30 Pcs
زیرانداز یکبار مصرف بیمار های پد 5 عددی
 • ۱۷,۵۰۰ تومان
 • Hy Pad Sanitary UnderPad 5 Pcs
زیرانداز یکبار مصرف بیمار بی تی آی 5 عددی
 • ۱۸,۵۰۰ تومان
 • BTI Sanitary UnderPad 5 Pcs
سر سوزن هیپودرمیک زرد سوپا
 • ۵۰۰ تومان
 • SUPA yellow Hypodermic Needle
سرنگ تری مد 10 میلی لیتر
 • ۱,۴۰۰ تومان
 • 3Med Syringe 10 ml
سرنگ وی مد 20 میلی لیتر
 • ۲,۷۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 20 ml
سرنگ وی مد 60 میلی لیتر
 • ۶,۵۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 60 ml
سرنگ وی مد 2 میلی لیتر
 • ۹۰۰ تومان
 • V.Med Syringe 2 ml
آنژیوکت بنفش ویتروفلون
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Purple IV cannula injection valve
آنژیوکت زرد ویتروفلون
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Yellow IV cannula injection valve
آنژیوکت آبی ویتروفلون
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Vitroflon Blue IV cannula injection valve
آنژیوکت صورتی پرووین
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Provein IV cannula With injection valve
آنژیوکت سبز مد دو
 • ۱,۵۰۰ تومان
 • Med Dew Green Peripheral Venous Catheter