[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه رنگ مو

رنگ مو والانسی شماره P13 چوبی آبنوس 100 میلی لیتر
 • ۱۲,۰۰۰ تومان
 • Valancy Wooden Abnous No P13 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره P9 گردویی روشن 100 میلی لیتر
 • ۱۱,۵۰۰ تومان
 • Valancy Light Walnut No P9 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره P8 کنفی عروسکی 100 میلی لیتر
 • ۱۱,۵۰۰ تومان
 • VALANCY Hemp Wicker No P8 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره P6 قهوه اسپرسو 100 میلی لیتر
 • ۱۱,۵۰۰ تومان
 • VALANCY Espersso Coffee No P6 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره P5 گندمی 100 میلی لیتر
 • ۱۳,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۷۰۰ تومان %۱۰ تخفیف
 • VALANCY Wheat No P5 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره WG9 بلوند کاپوچینویی خیلی روشن 100 میلی لیتر
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • VALANCY Blonde is Very Bright Cappuccino WG9 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره M10 بلوند زیتونی پلاتینه 100 میلی لیتر
 • ۱۱,۰۰۰ تومان
 • VALANCY Platinum Olive Blonde M10 Hair Color 100 ml
رنگ موی والانسی شماره V6 شرابی خیلی روشن 100میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Very Light Violet V6 Hair Color, 100 ml
رنگ مو والانسی شماره V5 شرابی روشن 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Light Violet V5 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره V4 شرابی متوسط 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Medium Violet V4 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره V3 شرابی خیلی متوسط (طبیعی) 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Very Medium Violet V3 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره CW7 بلوند دارچینی متوسط 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Dark Cinnamon Blonde CW7 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره CW6 بلوند دارچینی تیره 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Medium Cinnamon Blonde CW6 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره G10 بلوند فوق العاده طلایی 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Ultra Light Golden Blonde No G10 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره G9 بلوند طلایی خیلی روشن 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Very Light Golden Blonde No G9 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره G8 بلوند طلایی روشن 100 میلی متر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Light Golden Blonde No G8 Har Color 100 ml
رنگ مو سوپر پلاتینه طلایی شماره 12.3 والانسی 100 میلی لیتر
 • ۱۲,۰۰۰ تومان
 • Valancy Super Platinum Golden No12.3 Hair Color 100 ml
رنگ مو والانسی شماره G6 بلوند طلایی متوسط 100 میلی لیتر
 • ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۱۱,۲۰۰ تومان %۲۰ تخفیف
 • VALANCY Medium Golden Blonde No G6 Hir Color 100 ml
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹