۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

محصولات گروه دفع کننده و از بین برنده حشرات و حیوانات

قرص حشره کش کنسل 30 عددی
 • ۱۰,۸۰۰ تومان
 • Cancel Mosquito Mat 30 Pcs
لوسیون پس از گزش حشرات سی گل مناسب انواع پوست 25 میلی لیتر
 • ۱۹,۰۰۰ تومان
 • Seagull After Bite Lotion For All Skin Types 25 ml
قرص حشره کش کوپکس 30 عددی
 • ۸,۹۰۰ تومان
 • Copex Anti Mosquito Mats 30 Tabs
لوسیون بعد از نیش حشرات دپی 45 میلی لیتر
 • ۸,۵۰۰ تومان
 • Depi After Bite The Itch Eraser Lotion 45 ml
لوسیون دور کننده حشرات دپی 45 میلی لیتر
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • Depi Insect Befor Bite Repellent Lotion 45 ml
قرص حشره کش کاوالییر 30 عددی
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
 • Cavalier Anti Mosquito Mats 30 Tabs
اسپری حشره کش تار و مار 400 میلی لیتر
 • ۷,۰۰۰ تومان
 • TarO Mar Insect Killer Spray 400 ml
اسپری حشره کش کنسل 400 میلی لیتر
 • ۷,۲۰۰ تومان
 • Cancel Flying Insect Killer Spray 400 ml
مایع سوسک کش و حشره کش بدون بو کنسل 500 گرم
 • ۱۵,۹۰۰ تومان
 • Cancel Insect Killer Liquid 500 gr
تله موش چسبی مدل کتابی تاشو گرین پالم لیف 1 عددی
 • ۷,۵۰۰ تومان
 • Green Palm Leaf Rat & Mouse Glue Snare 1 Pcs
تله موش چسبی مدل کتابی تاشو نبرد 1 عددی
 • ۷,۵۰۰ تومان
 • Nabard Rat & Mouse Glue Trap 1 Pcs
اسپری دافع حشره صورت و بدن سی گل سری هیل پرو 100 میلی لیتر
 • ۳۲,۰۰۰ تومان
 • Seagull Heal-Pro Insect Repellent Spray 100 ml
قرص حشره کش شهاب 30 عددی
 • ۱۰,۸۰۰ تومان
 • Shahab XP Anti Mosquito Mats 30 Tabs
خمیر غیر سمی ریشه کن کننده سوسک امحا 60 گرم
 • ۱۷,۵۰۰ تومان
 • Emha Paste For Eradication Of Cockroaches 60 g
پودر سوسک کش بکش بکش 65 گرم
 • ۷,۵۰۰ تومان
 • Bokosh Bokosh Insecticide Powder 65 g
سم موش کش گندمی ضربه 200 گرم
 • ۸,۵۰۰ تومان
 • zarbe brodifacoum wheat rodenticide 200 g
اسپری سوسک کش تار و مار 400 میلی لیتر
 • ۷,۰۰۰ تومان
 • TarO Mar Crawling Insect Killer Spray 400 ml
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتر
ناموجود
 • ۳۲,۵۰۰ تومان
 • Dermin Insect Repellent Spray Liquid 450 ml
۱ ۲